Grönytor

Nästan varje stad har en park eller någon form av grönyta som de gärna visar upp. En oas som vittnar om ett välkomnande där både invånare och turister kan slå sig ned för att njuta en stund. Därför är det viktigt att hålla sina grönytor frodiga och representativa. En viktig komponent för att lyckas med detta är att ha ett bra bevattningssystem. Lika viktigt vare sig det är en park eller fotbollsplan.

BBE är störst på just fotbollsplaner men tillhandahåller även de andra tjänsterna.

Alternativa system för dessa typer av bevattning ser ni här nedan.

Fotboll
Parker
Trädgårdar
Golfbanor
Kyrkogårdar