Service

Vi vet att servicen är lika viktig för dig som den är för oss!
Vår erfarenhet säger oss att det ibland endast handlar om dagar eller till och med timmar då det handlar om hur resultatet på skörden kommer att bli. Det är av stor vikt att bevattningen fungerar och därför vill vi kunna hjälpa er så snabbt vi bara kan.

Dessutom så är det toppen att vara en liten uppfinnare och även ha en stor portion fantasi. Ihop blir detta bra egenskaper som gör att vi kan lösa kundens problem ute på fältet. Vi kallar detta för god service och den är lika viktig för oss som den är för dig.

Råd

Se över din anläggning på hösten då ditt minne är färsk och du vet vad som behöver åtgärdas. Vi som jobbar med servicen har i regel mer tid på hösten.