Timmerbevattning

Varje år så ställer höststormarna till det i skog och mark. När stormen Gudrun drog fram över Sverige så fälldes miljontals kubik av skog över en natt och efterfrågan på att bygga timmerbevattning blev extra stor. Mängder av bevattningssystem monterades på de timmerupplagen man upprättat. Vårt företag har en mångårig och bred erfarenhet av detta och gjorde åtskilliga upplag efter stormarna Gudrun och Per.

Vi bygger både permanenta anläggningar och tillfälliga upplag för sågverk och deras virkesupplag.

Systemen vi oftast använder oss av är storspridare monterade på stolpar eller småspridare monterade på timmervältorna.